fbpx

 

Již po čtvrté  organizovala Asociace kuchařů a cukrářů ve spolupráci s Mistrovou akademií zájezd na největší a nejdůležitější událost cukrářského, zmrzlinářského a  pekařského průmyslu v Polsku, 12. ročník veletrhu Expo Sweet ve Varšavě. Opakované organizování téže akce by již mělo být rutinou, opak je pravdou. Každoročně stojí před organizátory nová výzva spojená s neustále stoupajícím zájmem o akci.

Tentokrát se k brněnské pobočce asociace přidala pobočka východní Čechy  pod vedením paní Heleny Urbanové. Ta se na základě účasti na Expo Sweet 2019 rozhodla, že se pokusí veletrh zpřístupnit zejména žákům a učitelům z odborných škol z Královéhradecka. . A tak se počet českých zájemců o veletrh z řad cukrářů v letošním roce zdvojnásobil.

A tím i počet organizačních starostí. Zkoordinovat, aby 2 autobusy zastavující na 3 místech v ČR, jedoucí do Varšavy každý jinou trasou přijely do hotelu ve stejný čas a ve stejný čas také odjely na prohlídku historického  centra Varšavy, vyžadovalo nemalé úsilí. Stejně tak náročný byl požadavek těch, kteří se akce zúčastnili v minulém roce ,aby nás opět provázel   pan Krzysztof Holewińský. Nebylo vůbec jisté, že ve svých 90 letech se bude ještě ochoten naší výpravě věnovat. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že nejen, že je ochoten, ale ve svém věku také schopen jít svižným krokem vždy pár metrů před skupinou. Zajištění dalšího průvodce , který komentuje prohlídku v českém jazyce také nebyla jednoduchá výzva, ale i tento úkol jsme zvládli.  Všechny překvapilo, že na jednom z náměstí v centru Varšavy byla ještě zachována vánoční atmosféra. Ale ani v únoru není „svařáček“ k zahození. Po posezení v místních hospůdkách dle vlastního výběru a degustace specialit polské kuchyně jsme se již těšili na odbornou část programu.

Druhý den ráno nás totiž čekalo několik zajímavých zážitků , zejména  Mistrovství Evropy v dekoraci dortů.

Inspiraci na veletrhu hledali díky sponzorskému daru firmy Tukové závody Kruszwica,také vítězové Moravského poháru 2020 Vít Holý a Kateřina Ondříšková  ze SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec pod  odborným dohledem paní Blanky Vavříkové. 

Nebyli to však jediní vítězové cukrářských soutěží, kteří se akce zúčastnili .

Všichni jsme pyšní na zlatou medaili paní Elišky Hebké z Olympiády IKA 2020 a také na to, že neváhala a přijela na veletrh s početnou skupinou svých žáků ze SŠ gastronomie a služeb Nová Paka.

Její slova chvály po návratu z akce hodně potěší a také snad svědčí o tom, že svého rozhodnutí jet do Polska na veletrh nelitovala : „ Pro studenty to byl velký zážitek   a věřím, že získali širší rozhled, co se týče jejich řemesla. Chtěla bych moc poděkovat za to, že jste se o zájezd postarali a že jsme mohli jet také. Všechno klapalo, jak mělo. TOP ! Moc si vážím té snahy a sil, které jste do toho dali. Klobouk dolů“. A my si zase vážíme její zlaté medaile a práce se studenty.

Že nešlo o ojedinělé slova chvály potvrzuje také reakce paní ing. Zuzany Nádvorníkové z Labské střední odborné školy a středního odborného  učiliště Pardubice: „Musím vám všem velmi poděkovat! Dostali jsme jako škola od Asociace možnost se zúčastnit zájezdu do Varšavy na Sweet Expo. Byla jsem velmi mile překvapena organizací a zařízením všech věcí do nejmenších detailů. Organizátoři se o nás velice starali a vše bylo ve velmi pozitivní a milé atmosféře. Musím za náš devítičlenný tým z Pardubic složit poklonu paní Elišce Dernerové, paní inženýrce Heleně Urbanové a v neposlední řadě paní Jarmile Karáskové, která nás o této akci informovala. Měla jsem s sebou 6 studentek oboru cukrář a byly nadšeny. Velmi je zaujal veletrh, převážně soutěž a prohlídka Varšavy. Poděkujte tedy, prosím, dalším organizátorům, kteří nejsou vidět a se kterými jsme se nesetkali. Doufám, že budete takových akcí pořádat více nebo že si na nás vzpomenete i na příští Sweet Expo.“

Opět jsme na veletrhu nakupovali barvy, formy, podnosy a tentokráte i termoboxy .A opět jsme se setkali se svými slovenskými kolegy. Spolok cukrárov pod vedením manželů Siskových přivezl na veletrh po třetí cukráře i nadějné žáky ze Slovenska. I na Slovensku byl o akci velký zájem. Kapacitu autobusu vytížili bez jakékoliv propagace akce, jen na základě dobrých referencí účastníků z minulých ročníků.

Ti z Vás, kteří se o informace o akci zajímají, si možná pamatují, že výpravu vždy doprovázejí také nestandardní klimatické vlivy. Tentokrát to byla po cestě zpět vichřice Julie. Tak poetické jméno a tak nepříjemné doprovodné jevy! Všichni jsme v pořádku zpět, akorát přemýšlíme nad tím, že pokud nadále bude takto stoupat zájem o akci , bude nutné, aby se její organizace ujala cestovní kancelář.

Eliška Dernerová,předsedkyně  AKC, pobočky Brno

Zdeňka Rójová, AZ Tuky CS s.r.o.