fbpx

POLITIKA OCHRANY ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

 

I. ÚVOD

Tato politika popisuje druh informací, které podnik Bunge Polska Sp. z o.o. v Kruszwicy (dále jen „Bunge“, „Společnost“, „my“, „náš/naše/naše/naši“ nebo „nás/nám“) bude shromažďovat o vás nebo které budete uvádět při návštěvě našich webových stránek, a naše postupy týkající se shromažďování, využívání, uchovávání, ochrany a poskytování těchto informací. Tato politika se nepoužívá pro informace, které shromažďujeme v režimu off-line nebo pomocí jiných prostředků, včetně na veškerých jiných webových stránkách spravovaných Společností nebo třetí osobou, nebo prostřednictvím libovolné aplikace nebo obsahů (včetně reklam), které mohou být odkazy na webové stránky nebo mohou být z nich přístupné. Společnost se zavazuje chránit vaše soukromí. Představujeme tuto politiku, abychom vysvětlili druh námi shromažďovaných údajů a informovali vás o konkrétních postupech a směrnicích, které chrání bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů. Prosíme, abyste se seznámili s touto politikou. Pokud jsou jakékoli podmínky této politiky pro vás nepřijatelné, nepoužívejte webové stránky ani neuvádějte žádné osobní údaje. Tato politika se může občas změnit (viz „Změny naší politiky ochrany údajů“).

II. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME O VÁS A ZPŮSOB, JAKÝM JE SHROMAŽĎUJEME

Shromažďujeme několik druhů informací o uživatelích našich webových stránek, k nimž patří informace uváděné jako osobní údaje („Osobní údaje“).

II. 1. Údaje, které nám poskytujete

 

II. 1. 1. Návštěvník

Údaje, které shromažďujeme na našich webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, obsahují:

 • Údaje, které uvádíte jako návštěvník při vyplňování formulářů na našich webových stránkách. Zahrnuje to údaje uváděné při přihlášení k odběru e-upozornění; a také když zpracováváme a zodpovídáme vaše dotazy a žádosti. Druhy shromažďovaných údajů obsahují jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, zemi, povolání a informace o dotazech a žádostech.
 • Údaje, které uvádíte jako investor, při vyplňování formulářů na našich webových stránkách. Obsahuje to údaje uváděné při přihlášení k odběru e-upozornění; když se přihlašujete k odběru webcastů; a také když zpracováváme a zodpovídáme vaše dotazy a žádosti. Druhy shromažďovaných údajů obsahují jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, zemi, povolání a informace o dotazech a žádostech.

 

II. 1. 2. Uchazeči o zaměstnání

Po vstupu na portál nabídek zaměstnání ve firmě Bunge se přihlaste, abyste mohli podat žádost z nabídky práce, kterou si vyberete podle vzdělání a lokality. Chcete-li založit účet, uveďte:

 • Údaje, jako jsou e-mailová adresa, heslo, jméno a příjmení a země bydliště.

Co se týče samotné žádosti o práci, údaje, které shromažďujeme na našich webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, obsahují:

 • Údaje, které uvádíte jako uchazeč o zaměstnání, podávající žádost prostřednictvím portálu nabídek zaměstnání ve firmě Bunge. Obsahuje to údaje uvedené ve vašem životopise čili jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, věk, datum narození, občanství, rodinný stav, status veterána, vzdělání a profesní kvalifikace, informace o předchozím zaměstnání, číslo sociálního pojištění nebo rejstřík fyzických osob a referenční kontakty. V případě pracovních míst v USA budou údaje, které uvádíte jako uchazeč o zaměstnání, obsahovat speciální kategorie osobních údajů, jako jsou rasový nebo etnický původ a odsuzovací rozsudky. Speciální kategorie osobních údajů budou zpracovány pouze v případě získání konkrétního, výslovného souhlasu.

 

II. 2. Údaje, které o vás shromažďujeme

 

II. 2. 1. Návštěvník

Stejně jako v případě mnoha jiných webových stránek využíváme při navigaci a interakci s našimi webovými stránkami technologii automatického shromažďování údajů za účelem shromažďování určitých informací o činnostech a prohlížecích vzorcích, včetně:

 • Podrobných informací o vašich návštěvách našich webových stránek, včetně zdrojů, k nimž získáváte přístup a které používáte na našich webových stránkách, údajů o pohybu, údajů o lokalitě, přihlášeních, jazyce, datu a hodině přístupu, frekvenci a jiných komunikačních údajů.
 • Informací o vašem počítači a internetovém připojení, včetně vašeho operačního systému, domény host a druhu prohlížeče.
 • Podrobných informací o odesílacích adresách (URL).

Informace, které shromažďujeme automaticky, jsou statistické údaje, které nám pomáhají zlepšit naše webové stránky a zajišťují lepší a personalizovanější službu umožňující:

 • určit pohybové vzorce na stránkách,
 • počítat návštěvy v síti,
 • určit zdroje pohybu, abychom mohli změřit a opravit kapacitu našich webových stránek,
 • získat znalosti o tom, které stránky a obsahy jsou nejvíce a nejméně oblíbené,
 • sledovat vyhledávací vzorce na webových stránkách, abychom zajistili intuitivnější navigační pokyny,
 • určit frekvenci návštěv uživatelů a doby mezi návštěvami uživatelů.

 

II. 2. 2. Uchazeči o zaměstnání

Stejně jako v případě mnoha jiných webových stránek využíváme při navigaci a interakci s našimi webovými stránkami technologii automatického shromažďování údajů za účelem shromažďování určitých informací o činnostech a prohlížecích vzorcích, včetně:

 • Informací o vašem počítači a internetovém připojení, včetně domény host.
 • Podrobných informací o odesílacích adresách (URL).

Informace, které shromažďujeme automaticky, jsou statistické údaje, které nám pomáhají zlepšit naše webové stránky a zajišťují lepší a personalizovanější službu umožňující:

 • určit pohybové vzorce na stránkách,
 • určit zdroje pohybu, abychom mohli změřit a opravit kapacitu našich webových stránek.

 

II. 3. Soubory Cookies používané na těchto webových stránkách.

Naše webové stránky používají relační (dočasné) a trvalé soubory cookies. Dočasné soubory cookies jsou dostupné pouze tak dlouho, jak dlouho je otevřen webový prohlížeč, a používají se pro technické účely, jako je zlepšení navigace na našich webových stránkách. Po zavření prohlížeče jsou soubory cookies smazány. Trvalé soubory cookies jsou uchovávány v počítači delší dobu a používají se pro účely, jako je sledování počtu návštěvníků našich webových stránek a shromažďování informací, jako je počet zobrazení stránek, kolik času uživatel stráví na stránkách, a jiných důležitých statistických údajů. Soubory cookies nebude používat Společnost pro zveřejnění vaší totožnosti. Tato informace identifikuje váš prohlížeč pro naše servery při návštěvě webových stránek. Pokud chcete vypnout používání souborů cookies nebo je kdykoli odstranit ze svého počítače, můžete je vypnout nebo odstranit pomocí prohlížeče (použijte nápovědu z menu prohlížeče, abyste se dozvěděli, jak odstranit soubory cookies); avšak musíte mít zapnutou podporu souborů cookies, abyste získali přístup k určitým informacím na našich webových stránkách. Naše roční reporty a prohlášení jednatelů neobsahují soubory cookies, v souladu s předpisy SEC. Níže se nachází podrobný seznam našich vlastních souborů cookies, které používáme na našich webových stránkách:

NAŠE VLASTNÍ SOUBORY COOKIES

Druh souboru cookies Název Účel Trvání
Relace (Drupal) has_js Určuje, zda je JavaScript zapnutý, aby Drupal mohl lépe provádět operace pro zvýšení zkušeností uživatele; stránky nebudou fungovat bez nastavení tohoto souboru cookies Konec relace; Dočasné
Google Analytics pro měření interakce uživatele na stránkách _gid Používá se pro rozlišení jedinečných uživatelů. Uchovává a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku. Zaniká automaticky po 24 hodinách 24 hodin; zaniká automaticky
Google – jako výše _ ga Určuje doménu pro změření Rozlišuje jedinečné uživatele Zapamatovává počet a dobu předchozích návštěv Zapamatovává informace o zdroji pohybu Určujte začátek a konec relace Zapamatuje hodnotu nestandardních proměnných na úrovni uživatele [upozornění – neuchovává žádné osobní údaje uživatelů; náhodně generuje jedinečný ID klienta pro nového uživatele; má zkrátka náhodně vygenerované číslo a nejsou uchovávány žádné osobní údaje] Trvalé (2 roky od nastavení/aktualizace
Google – jako výše _gat Slouží pro snížení rychlosti žádosti. Omezuje to sběr údajů na stránkách s vysokou intenzitou pohybu 10 minut; zaniká automaticky

 

III. PROČ VYUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE

Níže jsou uvedeny informace o tom, proč zpracováváme osobní údaje shromážděné o vás, a také příslušný právní základ. Vaše údaje zpracováváme v případech, že zpracování je založeno na:

III. 1. Souhlasu, Oprávněném zájmu nebo Předsmluvní odpovědnosti

 

III. 1. 1. Návštěvník

Účel zpracování Právní základ
Řízení e-upozornění a webcastů on-line Souhlas
Odpověď na formuláře „Kontaktujte nás“ Oprávněný zájem v provozování podnikání Společnosti

 

III. 1. 2. Uchazeči o zaměstnání

Účel zpracování Právní základ
Nábor uchazečů o zaměstnání v souvislosti s nabídkami práce, komunikace s uchazeči o zaměstnání a zpracování žádostí o práci Předběžná pracovní smlouva

 

III. 2. Právní povinnost

 

III. 2. 1. Návštěvníci a uchazeči o zaměstnání

Účel zpracování Právní základ
Dodržování právních povinností, podřízení se regulačním kontrolám nebo soudním procesům a ochrana Společnosti proti škodě, odcizení, právní odpovědnosti, podvodu, zneužití nebo jinému nevhodnému postupu Právní povinnost

 

IV. ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

 

IV. 1. Návštěvník

Zveřejňujeme souhrnné údaje našich uživatelů a údaje, které neidentifikují žádné subjekty údajů, bez omezení. S výhradou závazných právních předpisů zveřejňujeme osobní údaje, které shromažďujeme nebo které nám poskytujete v souladu se zásadami popsanými v této politice:

 • každému členu naší skupiny, našim dceřiným společnostem a pobočkám.
 • smluvním stranám, poskytovatelům služeb a ostatním třetím osobám, jejichž služby využíváme pro podporu naší činnosti nebo v souvislosti s řízením a podporou činností uvedených výše, kteří jsou zavázáni smluvními závazky k zachování důvěrnosti osobních údajů a využívají je pouze pro účely, pro které je zpřístupňujeme (např. poskytovatelé hostingu pro databáze, developeři nebo konzultanti).
 • kupujícím nebo jiným nástupcům při sloučení, prodeji, restrukturalizaci, reorganizaci, zrušení nebo jiném prodeji nebo přenesení některých nebo všech aktiv Společnosti, jak pro pokračování v činnosti, tak i v rámci úpadku, likvidace nebo podobného druhu řízení, ve kterém se osobní údaje získané Společností týkající se uživatelů našich webových stránek nacházejí mezi předanými aktivy.
 • Pokud máme povinnost zveřejnit nebo poskytnout vaše osobní údaje za účelem splnění jakýchkoli právních povinností nebo za účelem vymáhání nebo používání našich podmínek používání a jiných smluv, včetně pro účely fakturování a inkasa; nebo pro ochranu vlastnictví nebo bezpečnosti Společnosti, našich klientů nebo jiných osob.
 • Pro jakékoli jiné účely, se souhlasem uživatele, když to vyžadují závazné právní předpisy.

 

IV. 2. Uchazeči o zaměstnání

Zveřejňujeme souhrnné údaje našich uživatelů a údaje, které neidentifikují žádné subjekty údajů, bez omezení. S výhradou závazných právních předpisů zveřejňujeme osobní údaje, které shromažďujeme nebo které nám poskytujete v souladu se zásadami popsanými v této politice:

 • personálnímu oddělení a manažerům náboru jakéhokoli člena naší skupiny, našich dceřiných společností a poboček, abychom odpověděli na / posoudili vaše žádosti o práci.

 

V. PŘESHRANIČNÍ PŘENESENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje, které shromažďujeme o vás, budou předány a uchovávány mimo území Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Budou je také zpracovávat zaměstnanci jednající mimo EHP, kteří pracují pro nás nebo pro jiné subjekty působící jako správci údajů zpracovávající údaje naším jménem. Vztahuje se to na zaměstnance, kteří se zabývají mj. realizací vaší žádosti nebo objednávky a poskytováním služeb podpory.

VI. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Pokud to zákon nevyžaduje jinak, Společnost také odstraní osobní údaje, když přestanou být potřebné pro účely realizace cílů, pro které byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovány; když odvoláte svůj souhlas (v případě, že zákonnost zpracování byla založena na vašem souhlasu) a neexistuje jiný právní základ zpracování; v případě vaší námitky proti zpracování a neexistence odůvodněných základů pro zpracování, když vaše osobní údaje byly protiprávně zpracovány; a když je nutné dodržovat právní závazky. Pokud jste uchazeč o zaměstnání, bude váš profil automaticky smazán po 3 letech od jeho založení, ledaže vám Bunge nabídne nebo zamýšlí nabídnout zaměstnání.

VII. VÝBĚR ZPŮSOBU VYUŽÍVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom vám zajistili výběr osobních údajů, které nám poskytujete. Vytvořili jsme mechanismy, které vám zajišťují kontrolu svých údajů: • Nastavení souborů cookies. Můžete nastavit prohlížeč tak, aby blokoval všechny nebo některé soubory cookies nebo vás upozorňoval na zasílání souborů cookies. Pokud vypnete podporu souborů cookies nebo zablokujete zasílání, pamatujte, že některé části těchto stránek budou pak nedostupné nebo nebudou správně fungovat.

VIII. VAŠE PRÁVA VŮČI OSOBNÍM ÚDAJŮM

Připomínáme vám, že můžete kdykoli použít následující práva:

 • Právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, včetně práva získat od nás potvrzení, zda jsou vaše údaje zpracovávány, a v takovém případě právo na přístup k osobním údajům a informaci o způsobu zpracování.
 • Právo na opravu nebo odstranění svých osobních údajů, zahrnující právo na doplnění neúplných osobních údajů, včetně doručení doplňujícího prohlášení, určitá práva požádat nás o neprodlené odstranění vašich osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů, včetně omezení dalšího zpracování námi vašich osobních údajů za určitých okolností (např. když zpochybňujete přesnost svých osobních údajů, zpracování je v rozporu se zákonem, vaše osobní údaje nejsou již potřebné pro účely zpracování nebo jste jiným způsobem vyjádřili námitku proti zpracování spojeného s automatickým rozhodováním).
 • Právo na vnesení námitky proti zpracování svých osobních údajů, v případě zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu, když je zpracování nezbytné pro splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo když je zpracování nezbytné pro účely realizace oprávněných zájmů Společnosti nebo třetí osoby, ledaže představíme důležitý odůvodněný základ zpracování, který porušuje takové zájmy.
 • Právo na přenášení údajů, které zahrnuje určitá práva na poskytnutí svých osobních údajů jinému správci.
 • Pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu, právo odvolat kdykoli svůj souhlas.
 • Právo na podání stížnosti dozorovému úřadu.

Pokud jste uchazeč o zaměstnání a chcete prohlížet, upravovat nebo mazat své osobní údaje, přihlaste se ke svému účtu. Veškeré žádosti spojené s výše uvedenými právy můžete zaslat e-mailem na adresu slawomir.grzegrzolka@bunge.com.

IX. BEZPEČNOST ÚDAJŮ

Zavedli jsme opatření za účelem ochrany vašich osobních údajů proti jejich náhodné ztrátě, proti jejich zneužití, změně a poskytnutí a neautorizovanému přístupu k nim.

IX. 1. Návštěvník

 • Správa totožnosti a přístupu (IAM),
 • Rotace hesel,
 • Monitorování kontroly přístupu spravováním logů,
 • Řízení rizik a reagování v reálném čase, z toho, bude-li třeba, eskalací, a
 • Zavedení předních technologií a ochrana proti škodlivému působení DDoS třetích osob.

Kromě toho byl ve skupině Bunge ustaven výbor pro kybernetickou bezpečnost, za účelem ujištění, že všechny aspekty kybernetické bezpečnosti jsou aktuální a rozvíjejí se stejným tempem jako neustále se měnící rizika.

IX. 2. Uchazeči o zaměstnání

 • Bezpečnost a přístup centrálně řízené a spravované pomocí oprávnění založených na úlohách (tj. přístup omezen na náborové týmy a manažery pro zaměstnání, jichž se to týká).

Osobní údaje poskytnuté nám v souladu s touto politikou budou kódovány při jejich zasílání.

X. WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH OSOB

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky mimo naši kontrolu (např. Facebook.com/bunge, linkedin.com/company/bunge, itp.). Pamatujte prosím, že tato politika se nepoužívá na těchto webech. Zveme vás k seznámení s prohlášeními o ochraně soukromí a zásadami a podmínkami provázaných webových stránek, na které vedou odkazy, které otevíráte. Zmíněné webové stránky třetích osob vám budou zasílat své vlastní soubory cookies a jiná sledovací zařízení pro záznam vaší IP adresy a jiným způsobem shromažďovat nebo získávat vaše osobní údaje. Společnost nekontroluje a neodpovídá za jednání třetích osob v souvislosti s jejich webovými stránkami ani za způsob, jak nakládají s vašimi osobními údaji. Buďte opatrní a seznamte se s politikou ochrany údajů zveřejněnou na webových stránkách třetích osob za účelem získání dalších informací.

XI. DĚTI MLADŠÍ 16 LET

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let a Společnost neshromažďuje vědomě a nevyužívá žádné osobní údaje dětí mladších 16 let. Žádná osoba mladší 16 let nesmí poskytnout žádné informace pro nebo na webové stránky. Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili nebo získali osobní údaje dítěte mladšího 16 let, tyto informace odstraníme. Pokud si myslíte, že můžeme mít jakékoli údaje dítěte mladšího 16 let, kontaktujte nás na adrese slawomir.grzegrzolka@bunge.com.

XII. PŘEHLEDY NAŠÍ POLITIKY OCHRANY ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tuto politiku. Veškeré námi provedené změny budou zveřejněny na těchto stránkách. Pokud zavedeme důležité změny způsobu nakládání s vašimi osobními údaji, sdělíme vám to oznámením na hlavní stránce webu pomocí samostatného banneru vztahujícího se na politiku ochrany údajů na webových stránkách. Datum poslední aktualizace politiky je uvedeno v horní části stránky.

XIII. SPRÁVCE ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ INFORMACE

Správcem údajů pro potřeby těchto webových stránek je podnik Bunge Polska Sp. z o.o. v Kruszwicy V případě jakýchkoli dotazů nebo pochybností ohledně této politiky a našich postupů týkajících se soukromí nás kontaktujte na adrese slawomir.grzegrzolka@bunge.com.