fbpx

O firmě

Skupina Bunge

Světový lídr ve zpracování olejnatých semen a největší výrobce rostlinných olejů na světě.
Společnost Bunge  je kotovaná na newyorské burze cenných papírů /NYSE-BG/,  s operační centrálou ve White Plains ve státě New York ve Spojených státech amerických.

Bunge funguje v rámci globální zpracovatelské sféry, integruje oblasti intenzivní zemědělské výroby s klíčovými globálními trhy potravinářské spotřeby.

Bunge je společnost založená v roce 1818 v Amsterodamu , která se původně specializovala na obchod s obilovinami.Současný integrovaný obchodní model firmy zahrnuje : výrobu hnojiv ,pěstování a zpracování zemědělských plodin , výrobu a distribuci potravin.

Více informací na stránce:  www.bunge.com

bunge_mapabunge_mapabunge_mapabunge_mapa

O společnosti Bunge Polska Sp. z o.o.

Bunge Polska Sp. z o.o. - největší zpracovatel olejnatých semen a výrobce rostlinných tuků v Polsku a jeden z největších ve střední Evropě.

Tukové závody Bunge Polska Sp. z o.o. jsou největším zpracovatelem olejnatých semen a výrobcem rostlinných tuků v Polsku a jedním z největších ve střední Evropě . Patří do Skupiny Bunge – světové jedničky ve zpracovávání olejnatých semen a největšího výrobce rostlinných tuků na světě, který působí ve více než 40 zemích světa a zaměstnává více než 35 tisíc zaměstnanců. Společnost působí v potravinářském odvětví a je zaměřená na výrobu a prodej olejů, margarínů, tuků a fritovacích tuků.

Integrovaný operační model

Činnost Bunge Polska Sp. z o.o. je založena na integrovaném operačním modelu, který zahrnuje všechny články procesu zpracovávání olejnin – od získání suroviny, jejího zpracování, až po balení a distribuci výrobků k finálnímu zákazníkovi. Tento model dovoluje udržet plnou kontrolu nad vysokou kvalitou surovin, které se využívají k výrobě a také nad nejvyšší kvalitou hotových výrobků.

Podpora cukrářského a pekařského odvětví

Podpora mladých cukrářů

Bunge Polska Sp. z o.o. podporuje mladé cukráře ve zdokonalování jejich dovedností ve formě sponzoringu soutěží pro žáky oboru cukrář, organizováním školení a ukázek dovedností pro mladé adepty cukrářského umění.

Podpora zkušených díky setkání s mistry

Kromě výrobků nejvyšší jakosti zajišťujeme našim klientům také kompetenční podporu. Denně podporujeme cukráře a pekaře v podnikání. V rámci Mistrovy Akademie – iniciativy, jejímž cílem je rozvoj cukrářského a pekařského oboru – mohou pekaři a cukráři využívat početná tématická školení a účastnit se inspirujících ukázek cukrářského mistrovství vedených takovými mistry světového cukrářství jako jsou Leonardo Di Carlo, Jordi Bordas, Mieczysław Chojnowský nebo Walter Vogt.